e-Turizam.com
Sarajevo Kongres Centar

Sarajevo dobija kongresni centar

Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo usvojilo je Nacrt odluke o usvajanju urbanističkog projekta “Kongresni centar Sarajevo” sa odlukom o njegovom provođenju, čime su se stekli uslovi za realizaciju jednog od najvećih projekata u Sarajevu i šire.

Sarajevo Kongres Centar
Sarajevo Kongres Centar

Kongresni centar Sarajevo gradit će se na lokalitetu pored zgrade Radio-televizije BiH, u neposrednoj blizini zgrade Općine Novi Grad. Radi se o jednom od najznačajnijih projekata iz programa “Pokrenimo Novi Grad zajedno”, kojim se uređuje centralni dio općine Novi Grad, odnosno najbitnija lokacija uz glavnu saobraćajnicu u blizini zgrade Općine. Vrijednost investicije procijenjena je na oko 300 miliona konvertibilnih maraka.

S obzirom na to da Sarajevo nema kongresni centar, izgradnjom jednog takvog centra u središtu općine Novi Grad, Sarajevo će biti stavljeno na mapu kongresnih gradova, a glavni grad će dobiti izgled evropske metropole.

Objekt će sadržavati više sala i dvorana u kojima će se moći održavati centralni kulturni i poslovni događaji u BiH, kao što su koncerti, predstave, filmske projekcije i kongresi.

Sarajevo Kongres Centar
Sarajevo Kongres Centar

U sklopu kompleksa gradit će se hotel, šoping-centar, velike garaže, veliki dio poslovnih sadržaja, te jedan dio stambenog prostora.

Osim toga, ovim projektom Novi Grad će dobiti centralni trg, jer danas ne postoji mjesto koje bi se moglo nazvati centrom općine Novi Grad. Stoga je predviđeno da se glavni saobraćaj spusti jedan nivo ispod, s tim da nivo tramvajskog saobraćaja ostaje na koti nula, čime će se dobiti prostor za izgradnju trga veličine fudbalskog stadiona, saopćeno je iz Općine Novi Grad.

Sarajevo Kongres Centar
Sarajevo Kongres Centar

Pripreme za početak realizacije projekta Kongresnog centra u općini Novi Grad Sarajevo počele su 2012. godine, a Odluka o pristupanju izradi urbanističkog projekta Kongresni centar Sarajeva donesena je u aprilu 2013. godine, na sjednici Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo, čime su započete aktivnosti na realizaciji jednog velikog projekta na području najmnogoljudnije bh. općine.

Sarajevo Kongres Centar
Sarajevo Kongres Centar

Nacrt UP “Kongresni centar Sarajevo” upućen je u javnu raspravu u trajanju od mjesec, tako da će svi subjekti moći dati primjedbe i sugestije, nakon čega će se usvojiti konačna verzija projekta.

Nakon toga će se krenuti u proceduru rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, odnosno odabira investitora, kao i izdavanje potrebnih dozvola za gradnju. Zasigurno, ovo je još jedan u nizu turističkih projekata, koji će doprinijeti bogatijoj turističkoj ponudi kako u Sarajevo tako i u Bosni i Hercegovini.
Izvor: e-turizam.com/FENA

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.