e-Turizam.com
e-Turizam.com

Impressum

e-Turizam.com – regionalni turistički web portal s najnovijim ponudama, informacijama i znanjima iz područja turizma.

e-Turizam.com je neovisna platforma koja ima za cilj da okuplja kako regionalnu tako i globalnu zajednicu profesionalaca i organizacija radeći na tome da turizam postane održiviji.

Telefon: +43 699 171 37 034

Telefon: +387 61 091 632

Email: info@e-turizam.com

Foto: