e-Turizam.com
Turizam Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina u srcu: Dijaspora i turizam

Treća konferencija dijaspore iz Bosne i Hercegovine na temu turizma dijaspore će se održati 22. juna 2021. godine

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, u okviru svojih nadležnosti za iseljeništvo, će u utorak, 22. juna 2021.godine organizovati treću godišnju konferenciju dijaspore iz Bosne i Hercegovine na temu turizma dijaspore pod nazivom: “Bosna i Hercegovina u srcu: Dijaspora i turizam”, u okviru projekta “Dijaspora za razvoj” – projekta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske u partnerstvu sa UNDP i IOM u BiH.

Konferencija će najvećim dijelom biti organizovana u online formatu.

Ciljevi konferencije su:

– doprinijeti da se dijaspora/iseljeništvo prepozna kao jedna od ključnih ciljnih grupa za razvoj turizma u BiH: kao turisti, posrednici u promociji bosanskohercegovačkog turizma u inostranstvu i kao investitori u sektor turizma

– prenijeti znanja i iskustva iz dijaspore/iseljeništva u BiH u oblasti turizma

– promovisati uspješne priče o doprinosu dijaspore/iseljeništva razvoju turizma

– doprinijeti umrežavanju između različitih turističkih aktera u dijaspori/iseljeništvu i BiH i dr.

 

Konferencija je namijenjena pripadnicima dijaspore/iseljeništva zainteresovanim za razvoj turističkog sektora u BiH, nadležnim institucijama u BiH, turističkim zajednicama, kao i pružaocima turističkih usluga u BiH.

Panelisti na konferenciji će biti pripadnci dijaspore/iseljeništva angažovani na razvoju turizma u BiH, investitori i turistički posrednici, eksperti u oblasti turizma i predstavnici javnog, privatnog i akademskog sektora u BiH, eksperti Svjetske turističke organizacije UN-a i predstavnici turističkih projekata koji se realizuju u BiH.

Pozivamo vas da rezervišete 22. juni 2021. godine za prisustvo ovoj interesantnoj konferenciji.

Detaljnije informacije o konferenciji i načinu učešća će biti uskoro dostupne.

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.