e-Turizam.com
Internacionalni turizam

UNWTO: Svjetski turistički barometar – Maj 2022

e-Turizam.com – Oporavak turizma dobija na zamahu kako se ograničenja usljed pandemije koronavirusa ublažavaju i vraća povjerenje kod turista.

Međunarodni turizam nastavio je da se oporavlja od krize COVID-19 snažnim tempom u periodu januar-mart 2022. Destinacije su dočekale skoro tri puta više međunarodnih turističkih dolazaka (posjetitelja s noćenjem) nego u istom periodu 2021. godine, pri čemu je Evropa prednjačila u oporavku.

Međunarodni dolasci porasli su 182% u odnosu na isti period prošle godine u Q1 2022. na procijenjenih 117 miliona međunarodnih dolazaka u poređenju sa 41 milionom u Q1 2021. Od dodatnih 76 miliona međunarodnih dolazaka, oko 47 miliona je zabilježeno u martu.

Uprkos snažnom povratku doživljenog u prvom kvartalu 2022., međunarodni turizam ostao je 61% ispod nivoa iz 2019. godine.

Međunarodni dolasci poboljšali su se sa -66% u januaru 2022. (preko 2019.) na -60% u februaru i -56% u martu, jer je sve više zemalja ublažilo ograničenja putovanja i smanjili poremećaji povezani sa Omikronom.

Po regionima, Evropa (+280%) dočekala je skoro četiri puta više međunarodnih dolazaka nego u prvom kvartalu 2021. godine, dok su se u Americi (+117%) dolasci više nego udvostručili. Međutim, dolasci su i dalje bili 43% odnosno 46% ispod nivoa iz 2019. godine.

Bliski istok (+132%) i Afrika (+96%) također su zabilježili snažan rast u prvom kvartalu 2022. u odnosu na 2021., ali su ostali 59% odnosno 61% ispod 2019. godine. Azija i Pacifik zabilježili su porast od 64%, ali su iznosili -93% u odnosu na 2019.

Prema podregionima, Karibi (-26%) i Južna i Mediteranska Evropa (-27%) pokazali su najbrži oporavak prema nivoima iz 2019. godine, pri čemu je međunarodni turizam oporavio više od 70% nivoa prije krize.

Oporavak koji je u toku može se vidjeti iu potrošnji odlaznog turizma, pri čemu su rashodi iz Francuske dostigli 80% nivoa prije krize u Q1 2021., a njemačka potrošnja porasla je na 65%.

Očekuje se da će se postepeni oporavak međunarodnog turizma nastaviti tokom 2022. godine, budući da sve više destinacija ublažava ili ukida ograničenja i oslobađa se nagomilana potražnja.

Najnovije istraživanje Indeksa povjerenja UNWTO-a pokazuje da 81% turističkih profesionalaca vidi bolje izglede za 2022. godinu i da veći broj stručnjaka (48%) sada vidi potencijalni povratak međunarodnih dolazaka na nivo iz 2019. u 2023. godini.

Na osnovu najnovijih rezultata, UNWTO je revidirao svoje prognoze za 2022. godinu, pri čemu se sada očekuje da će međunarodni dolasci dostići 55% do 70% nivoa iz 2019. godine.

Izvor: e-Turizam.com , UNWTO

Foto: Michael Gaida – Pixabay

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.