e-Turizam.com
e-Turizam.com

UNWTO

« Back to Glossary Index

UNWTO “Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija” proizašla je iz prethodne organizacije IUOTO “Međunarodna unija službenih turističkih promidžbenih organizacija”, koja je osnovana 1925. godine u Hagu. Nakon Drugog svjetskog rata, sjedište je premješteno u Ženevu, a organizacija je preimenovana u „Međunarodna unija za zvanične turističke organizacije“ (IUOTO). IUOTO je bila nevladina organizacija kojoj je pripadalo 109 nacionalnih turističkih udruženja i 88 privatnih udruženja. Uz sve veći značaj turizma kao privrednog sektora u svijetu, postalo je sve važnije da se vlade uključe u ovu oblast, tako da je IUOTO 1967. godine transformiran u zvaničnu, međuvladinu organizaciju, koja je bila ovlaštena da radi pod organizacijom UN-a i na taj način IUOTO je preimenovan u WTO i premješten u Madrid. Godine 1977. uključena je u sistem UN-a. Kako bi se istakla ova pripadnost, skraćenica WTO je proširena na UNWTO već nekoliko godina. Danas broji 161 člana i više od 390 drugih članova (pridruženih članova), uključujući turistička udruženja, obrazovne institucije i privatne organizacije i kompanije.

Jasmin Mulahasanović, MA

On je osoba koja je strastvena u pomaganju ljudima, zajednicama i preduzećima da maksimalno iskoriste tehnologiju i internet marketing. Njegova posvećenost digitalnoj transformaciji kompanija je nepokolebljiva. Uvjeren je da svaka kompanija, bez obzira na veličinu ili industriju, može razviti svoj puni online potencijal.

Njegove višejezične vještine su impresivne: tečno govori engleski, njemački, turski, bosanski, srpski i hrvatski. Ova jezička raznolikost mu omogućava da efikasno radi i komunicira u različitim kulturnim kontekstima. Njegov način rada karakteriše upornost, pouzdanost i ciljno orijentisana timska igra.

Akademsko obrazovanje stekao je na renomiranom austrijskom univerzitetu IMC FH KREMS gdje magistrirao, a diplomirao je na Anadolu univerzitetu u Turskoj. Osim toga, njegovu stručnost potvrđuju i Googleovi certifikati u Google Ads, Google Analytics, Google Cloud i primjeni online marketinške strategije.

U svojoj trenutnoj ulozi radi na digitalnim projektima za različite kompanije, nastojeći maksimalno iskoristiti njihov online potencija u digitalnoj transformacijil. Njegovo veliko znanje, iskustvo i strast prema digitalnim tehnologijama i marketinškim strategijama čine ga nezamjenjivim partnerom svake moderne kompanije koja želi uspjeti u digitalnom svijetu. Vlasnik je konsultantske marketinske agencije Magaza Digital koja je visegodišnji Google Partner za Google oglašivačku mrežu, a nedavno je agencija certificirana kao Google Cloud partner.