e-Turizam.com
e-Turizam.com

UNWTO

« Back to Glossary Index

UNWTO “Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija” proizašla je iz prethodne organizacije IUOTO “Međunarodna unija službenih turističkih promidžbenih organizacija”, koja je osnovana 1925. godine u Hagu. Nakon Drugog svjetskog rata, sjedište je premješteno u Ženevu, a organizacija je preimenovana u „Međunarodna unija za zvanične turističke organizacije“ (IUOTO). IUOTO je bila nevladina organizacija kojoj je pripadalo 109 nacionalnih turističkih udruženja i 88 privatnih udruženja. Uz sve veći značaj turizma kao privrednog sektora u svijetu, postalo je sve važnije da se vlade uključe u ovu oblast, tako da je IUOTO 1967. godine transformiran u zvaničnu, međuvladinu organizaciju, koja je bila ovlaštena da radi pod organizacijom UN-a i na taj način IUOTO je preimenovan u WTO i premješten u Madrid. Godine 1977. uključena je u sistem UN-a. Kako bi se istakla ova pripadnost, skraćenica WTO je proširena na UNWTO već nekoliko godina. Danas broji 161 člana i više od 390 drugih članova (pridruženih članova), uključujući turistička udruženja, obrazovne institucije i privatne organizacije i kompanije.

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.