e-Turizam.com
Turizam i putovanja

Akcije za održivi oporavak turizma – Tbilisijska deklaracja

TBILISIJSKA DEKLARACIJA

Mi, ministri i predstavnici nacionalnih turističkih uprava članica Izvršnog vijeća Svjetske turističke organizacije (UNWTO), okupili smo se povodom 112. sjednice Izvršnog vijeća UNWTO-a, u Tbilisiju, Gruzija, 15.- 17. septembar 2020.,

PODSJEĆAJUĆI:

Da je Generalna skupština UN-a Rezolucijom 70/1 od 25. septembra 2015. godine Transformacija naš svijet: 2030. Agenda za održivi razvoj i 17 ciljeva održivog razvoja,

U UNWTO Globalni etički kodeks za turizam , koji je usvojio rezoluciju A / RES / 406 (XIII) na trinaestom UNWTO Generalne skupštine 1999. godine i priznata od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2001. godine, a skup načela kao referenca za odgovorne akcije ka oporavku turizma,

Preporuke UNWTO-a „ Podrška poslovima i ekonomijama putem putovanja i turizma – poziv na akciju za ublažavanje socio-ekonomskog utjecaja COVID-19 i ubrzanje oporavka “, skup preporuka koje pozivaju na hitnu i snažnu podršku kako bi se pomoglo globalnom turističkom sektoru da se oporavi od izazova bez presedana COVID-19,

Prioriteti UNWTO za globalni turizam oporavak i smjernice UNWTO Global Tourism Restart , koji je pripremio Global turizma Kriznog štaba za usmjeravanje odgovor sektora turizma na COVID-19 krize i izgraditi temelje za budućnost otpornosti i održivog razvoja,

The One Planet Vision za odgovorno za oporavak sektora turizma , koja daje smjernice o ključnim linijama akcija za odgovornog turizma oporavak za ljude, planete i prosperitet,

Sažetak politike Ujedinjenih nacija „ COVID-19 i transformirajući turizam “, koji je pokrenuo generalni sekretar UN-a o utjecaju pandemije COVID-19 na turizam, koji donosi preporuke kreatorima politike za mjere socio-ekonomskog oporavka kako bi se integrirali odlučni i inovativni odgovori za širok i složen turistički ekosistem,

U UNWTO Preporuke poziva na “inkluzivni odgovora za ugrožene grupe ” usred turističke oporavak COVID-19, s posebnim naglaskom na žene, mlade, autohtonih naroda i osoba sa invaliditetom,

NAPOMINJUĆI DA:

Turizam je jedan od najteže pogođenih ekonomskih sektora pandemijom COVID-19, suočavajući se sa padom dolazaka međunarodnih turista tokom 2020. od između 58% i 78%, uz rizik od 100 do 120 miliona direktnih radnih mjesta u turizmu;

Kriza COVID-19 pokazala je potrebu za jačanjem otpornosti i inkluzivnosti turističkog sektora kroz jedinstvo i saradnju među zainteresiranim stranama u turizmu na nacionalnom (regionalnom i lokalnom) i međunarodnom nivou;

SLAŽEMO SE DA:

Kriza je prilika da se preispita način na koji turizam stupa u interakciju s našim društvima, drugim ekonomskim sektorima i našim prirodnim i kulturnim resursima i ekosustavima, da se njime bolje izmjeri i upravlja, osiguravajući pravednu raspodjelu njegovih koristi, kako bi se unaprijedila tranzicija prema ugljično neutralnoj , otpornija i inkluzivnija turistička ekonomija;

I PONOVO POTVRĐUJEMO NAŠU PREDANOST RADU NA ODRŽIVOM OPORAVKU TURIZMA:

 1. Za narod, uz:
  • Održavanje poslova, posebno među ženama, mladima i samozaposlenim, kao i neformalnim radnicima i podrška preduzećima uključujući mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP),
  • Jačanje međunarodne koordinacije i saradnje na putnim procedurama kako bi se promoviralo nediskriminatorno, sigurno i besprijekorno putovanje,
  • Promoviranje integralnog pristupa vlade jačanjem vertikalne koordinacije i saradnje između turizma i drugih sektora, uključujući zdravstvo, transport, unutrašnje poslove, vanjske poslove, trgovinu, kulturu i druge usluge,
  • Jačanje javno-privatnih partnerstava i mehanizama koji angažuju zajednice u cjelini za oporavak,
  • Zaštita zdravlja i osnovnih prava radnika u turističkoj industriji, osiguranje poštovanja standarda dostojanstvenog rada i garancija jednakih mogućnosti za oporavak za sve,
  • Izgradnja povjerenja među putnicima, radnicima i zajednicama domaćinima kroz pružanje transparentnih i objektivnih informacija, kao i primjenu adekvatnih zdravstvenih, higijenskih i sigurnosnih protokola, s posebnim fokusom na promicanje inkluzije za sve putnike,
  • Promoviranje obrazovanja i razvoja vještina za povećanje agilnosti i vrijednosti ljudskog kapitala;
 2. Za planetu, uz:
  • Prelazak na resursno učinkovitiji i ugljični neutralniji turistički sektor u skladu s ciljevima održivog razvoja (SDG) i SDG 12 posebno,
  • Praćenje i izvještavanje o emisijama CO2 iz turističkih operacija i ubrzavanje dekarbonizacije turističkih operacija,
  • Iskorištavanje digitalnih tehnologija za podršku planiranju okoliša, upravljanju i praćenju turizma, uključujući utjecaje novih sigurnosnih protokola,
  • Podrška biološkoj raznolikosti i očuvanju, promicanje nacionalnog i regionalnog turizma, kao i ruralnog, gastronomskog, planinskog, prirodnog, baštinskog, avanturističkog, pomorskog i obalnog turizma i kulturnog turizma kao iskustava koja dodaju vrijednost lokalnim zajednicama, štite okoliš i stvaraju lokalne koristi,
  • Ulaganje u rješenja zasnovana na prirodi za održivi turizam i infrastrukturu, uključujući energetsku efikasnost, transport i upravljanje otpadom, koja omogućavaju održivije turističke prakse; i
 3. Za prosperitet, uz:
  • Stavljanje turizma, kao uslužne trgovine, među prioritete za planove socio-ekonomskog oporavka zbog njegovog kapaciteta da stvara radna mjesta i transformira društva sa snažnim multiplikativnim učinkom na druge sektore kroz svoje široke lance vrijednosti,
  • Izgradnja stimulativnog okruženja za poduzetništvo i tehnološku transformaciju, s posebnim fokusom na MMSP, kao i na samozaposlene i neformalne radnike, kako bi se održala postojeća radna mjesta i podržalo stvaranje novih mogućnosti zapošljavanja,
  • Ulaganje u razvoj novih vještina, uključujući obuku digitalnih vještina, za sadašnje i buduće turističke profesionalce,
  • Maksimiziranje upotrebe tehnologije u turističkom poslovanju i poboljšanje digitalne pismenosti,
  • Olakšavanje ulaganja za turistička preduzeća i javnu infrastrukturu s ciljem diversifikacije tržišta i proizvoda, smanjenje sezonskosti i ovisnosti o uskom skupu vanjskih faktora, posebno u okviru zelene tranzicije,
  • Poticanje razvoja održivog i odgovornog ruralnog turizma kao sredstva za otvaranje novih radnih mjesta, socijalno uključivanje i regionalni razvoj, s posebnim fokusom na domaći turizam i obližnja izvorna tržišta,
  • Ubrzanje tranzicije ka kružnoj ekonomiji u turističkom lancu vrijednosti,
  • Mjerenje izvan ekonomskih uticaja i generiranje redovnih i pravovremenih podataka za podršku donošenju odluka u pravcu održivosti u turizmu, te razvoj i usklađivanje podataka, indikatora i obavještajnih sistema, uključujući velike podatke i umjetnu inteligenciju (AI), za bolje mjerenje i upravljanje turizmom.

Vjerujemo u jedinstvenu sposobnost turizma da podrži oporavak društava suočenih s izazovom bez presedana pandemije COVID-19 i da doprinese Agendi 2030.

Ovi uticaji bez presedana zahtevaju inovativna rešenja u arhitekturi finansiranja, kao i solidarnost i saradnju na svim nivoima. Biće potrebna obnovljena posvećenost multilateralnog sistema i razvojne zajednice u cjelini da bi se održali napori vlade.

Učinkoviti planovi i politike ponovnog otvaranja i oporavka trebali bi staviti ljude na prvo mjesto, uz partnerstva i koordinaciju koji će omogućiti da se turizam ponovo pokrene bezbjedno, ubrza ekonomski oporavak i pruži nadu za milione ljudi.

Također izražavamo iskreno priznanje i zahvalnost Vladi Gruzije na ljubaznom pozivu da bude domaćin sadašnjeg sastanka Izvršnog vijeća UNWTO-a nakon pandemije, što nam omogućava da doživimo njeno bogato kulturno nasljeđe i jedinstveno gostoprimstvo.

Podržavamo napore Gruzije i efikasne mjere politike za ponovno pokretanje ugostiteljskog i turističkog sektora i postepeno otvaranje granica, koje pozicioniraju Gruziju kao otpornu, održivu i visoko cijenjenu turističku destinaciju na globalnoj turističkoj mapi.

Tbilisi, 16. septembar 2020

 

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.