e-Turizam.com

Za programe razvoja turizam 2.000.000 KM

Vlada FBiH usvojila je Program utroška s kriterijima raspodjele sredstava Akcijskog plana Strategije turizma Federacije BiH

Transfer za razvoj turizma, kojim su u ovogodišnjem Budžetu FBiH utvrđena sredstva u visini od 2.000.000 KM. Sufinanciranje programa ima za cilj obogaćivanje i kvalitativno unapređivanje turističke ponude i promocije, te približavanje savremenim turističkim trendovima promocije i zaštite turističkih destinacija i usluga, zadržavanje postojećih i upošljavanja novih radnika, kao i razvoj cjelokupne privrede BiH.

Za sufinanciranje projekata izgradnje novih, proširenje, obnovu i unapređenje turističko-ugostiteljskih kapaciteta i infrastrukture predviđeno je 400.000 KM, a 300.000 KM za sufinanciranje razvoja planinskog, ruralnog i eko-turizma za započete i nove aktivnosti u planinsko-ruralnim područjima, u cilju uređenja i unapređenja turističke ponude, produžetka turističke sezone i privlačenja novih domaćih i stranih turista.

Sa 300.000 KM bit će sufinancirani programi razvoja sportsko-avanturističkog turizma, kao što su biciklizam, rafting, adrenalinski sportovi, lov, ribolov i drugih. Sredstva od 200.000 KM namijenjena su za programe podrške „Zelenoj liniji” u okviru projekta Via Dinarica (UNDP i USAID), za korisnike koji su se registrirali kod UNDP-a za projekte za područje Federacije BiH. Za programe podrške promociji turističkih potencijala (sajmovi, manifestacije, kongresi, festivali, itd.), koji imaju međunarodni značaj i bit će organizirani na području Federacije BiH i kojima se unapređuje tržišna ili druga konkurentnost bh. turizma i ugostiteljstva, predviđeno je 200.000 KM.

Programi podrške promociji turističkih potencijala kroz izradu promotivnih materijala bit će sufinansirani sa 200.000 KM Za podrške putničkim agencijama koje dovode turiste i promoviraju raspoložive resurse i turističke destinacije predviđeno je 150.000 KM.

Programi podrške za izradu idejnih rješenja i originalnih turističkih suvenira koji bi bili prodavani i korišteni na domaćim i međunarodnim sajmovima bit će sufinansirani sa 150.000 KM.

Ova sredstva će biti dodjeljivana prema usvojenim programima i na temelju javnog poziva koji će biti objavljen na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma,“Službenim novinama Federacije BiH” i u najmanje dva dnevna lista.

Izvor: Avaz

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.