e-Turizam.com

Vijesti iz turizma

Vijesti iz turizma možete čitati na našim stranicama regionalnog portala za turizam, gdje vam donosimo najnovije vijesti iz turizma iz više zemalja regiona. Vijesti iz turizma smo podijeli na više kategorija:

Vijesti iz turizma Hrvatske

  • vijesti iz turizma Hrvatske. Ovdje možete pročitati najnovije vijesti iz turizma iz Hrvatske. Hrvatska je jedna od zemalja, gdje industrija turizma pridonosi preko 20% GDP-u i igra veoma važnu ulogu u cjelokupnoj ekonomiji države.

Vijesti iz turizma Bosne i Hercegovine

  • vijesti iz turizma Bosne i Hercegovine. Ovdje možete pročitati najnovije vijesti iz turizma Bosne i Hercegovine. Turizam u Bosni i Hercegovini je jedan od brzorastućih sektora u privredi. U proteklih nekoliko godina je doživio svoju ekspanziju sa godišnjim rastom preko 10%.

Vesti iz turizma Srbije

  • vesti iz turizma Srbije. Ovdje možete pročitati najnovije vesti iz turizma Srbije. Turizam u Srbiji je grana privrede u koju Vlada Srbije u poslednje vreme veoma mnogo ulaže. Usvojena je i nova strategija turizma u Srbiji, gdje se poseban značaj pridaje seoskom turizmu.

Vijesti iz turizma Crne Gore

  • vijesti iz turizma Crne Gore. Ovdje možete pročitati najnovije vijesti iz turizma Crne Gore. Turizam u Crnoj Gori veoma važna  privredna grana privrede u poslednjih nekoliko godina.

Vijesti iz turizma Slovenije

  • vesti iz turizma Slovenije. Ovdje možete pročitati najnovije vesti iz turizma Slovenije. Turizam u Sloveniji ima dugogodišnju tradiciju i vemoa je bitna grana privrede.