e-Turizam.com
Golf

Španija: 11 milijardi eura dobiti od golf industrije

Golf  industrija pridonosi ekonomiji Španije oko 11 milijardi eura godišnje. Prijavljeno je da 1,2 miliona golfera koji dolaze u Španiju direktno potroše 4 milijarde 640 miliona eura godišnje, a sa indirektnim izdacima to dostiže 11 milijardi 183 miliona eura.

Prema izvještaju ‘Golf kao katalizator ekonomske aktivnosti u Španiji ‘ koji su pripremili Univerzitet IE, Kraljevska španska golf federacija i Špansko udruženje golf terena, 9 posto turista koji dolaze u Španiju imaju visoki prihodi, dok je  27 posto golfera sa visokim prihodima. Navodi se da je prosječan boravak stranaca koji dolaze u Španiju 7,4 dana, dok je prosječan boravak golfera 11,9 dana.

Španija zarađuje 11 milijardi eura godišnje od golfa industrije. Prijavljeno je da 1,2 miliona golfera koji dolaze u Španiju direktno potroše 4 milijarde 640 miliona eura godišnje, a sa indirektnim izdacima to dostiže 11 milijardi 183 miliona eura.

Prema izvještaju ‘Golf kao katalizator ekonomske aktivnosti u Španiji ‘ koji su pripremili Univerzitet IE, Kraljevska španska golf federacija i Špansko udruženje golf terena, 9 posto turista koji dolaze u Španiju imaju visoki prihodi, dok 27 posto golfera Navodi se da je prosječan boravak stranaca koji dolaze u Španiju 7,4 dana, dok je prosječan boravak golfera 11,9 dana.

 

Foto:  Eric Ryu – Pixabay

Izvor:  e-turizam.com

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.