e-Turizam.com
HOTEL ENERGY SOLUTIONS

ENERGETSKA RJEŠENJA ZA HOTELE

Suočeni s porastom emisije štetnih plinova i nedostatkom financijskih sredstava za  prilagodbu, privatni sektor zahtijeva učinkovite i cjenovno prihvatljive odgovore na klimatske promjene. Kao odgovor na uočenu potrebu, Svjetska je turistička organizacija u suradnji najvažnijim organizacijama koje se bave energijom i turizmom, pokušala iznaći odgovor za industriju smještaja te krenula u projekt: Energetska rješenja za hotele.

Glavni ciljevi projekta su: povećavanje energetske učinkovitosti za 20% i korištenja obnovljivih izvora energije za 10% u hotelskim poduzećima zemalja članica EU, koja pripadaju grupaciji malih i srednjih poduzeća (SME) s obzirom na njihovu važnost (9 od 10 hotela su SME poduzeća). Rješenja koja nudi HES su u skladu s EU ciljevima koja, kroz smanjivanje operativnih troškova uz povećanje konkurentnosti, motiviranja osoblja za održivost, te uzimaju u obzir zahtjeve potrošača, nastoje doprinijeti smanjenju negativnog utjecaja turizma na klimatske promjene. Glavni strateški ciljevi projekta izneseni su u izvješću (HES Public Report) koje, kao glavne strateške ciljeve čitavoga projekta, navodi razvijanje dostupnosti alata i drugih materija koje će rukovodstvu olakšati donošenje investicijskih odluka, promoviranje razmjene znanja i iskustava između korisnika i vlasnika tehnologija, podizanje svijesti  rukovodećeg osoblja i poticanje ustanovljavanja mreže za distribuciju i promoviranje EE (energetska učinkovitost) i RE (obnovljiva energija) tehnologija. Jedan od rezultata projekta su i jednostavni alati za hotele, kojima mogu poboljšati svoju energetsku učinkovitost.

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.