e-Turizam.com
e-Turizam.com

Turistička organizacija

« Back to Glossary Index

Pojam turistička organizacija označava strukturne i proceduralne organizacione sisteme (uključujući informacijske i kontrolne sisteme) destinacijske kompanije. Ova organizacija uključuje jasne propise o tome kako se rješavaju kooperativni zadaci saradnje u turizmu (planiranje na lokaciji, koordinacija ponuda, itd.) i kako različite lokalne agencije (općinske vlasti, udruženja, turističke kompanije, itd.) trebaju raditi zajedno.

Izvor: Bieger, T., & Beritelli, P. (2013). Management von Destinationen (8. Auflage). München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.