e-Turizam.com

U Beču uveden zakon o fair-play turizmu

Bečka gradska skupština je usvojila novi Zakona o razvoju turizma koji propisuje obaveznu prijavu za sve one koji iznajmljuju sobe ili apartmane turistima.

Direktor Turističke organizacije Beča, Norbert Ketner, smatra da ovaj amandman na Zakon predstavlja suštinski podstrek u pravom smjeru koji omogućava ekonomiju dijeljenja i fair play u turizmu.

Od 2013. godine u Beču postoji obavezna boravišna taksa koja se naplaćuje za svaki boravak u glavnom gradu Austrije koji se odvija uz naknadu, što takođe važi za privatne sobe i apartmane. Novi amandman obavezuje ponuđače smeštaja da prijave svaku smeštajnu jedinicu, a internet platforme da prijave kontakt podatke svojih ponuđača i adrese svih iznajmljenih smeštaja. Ovo će omogućiti gradu da kontroliše plaćanje poreza.

Ponude ekonomije dijeljenja doprinose raznolikosti turističke ponude grada, ali je neophodno da svi oni koji učestvuju u turističkom tržištu Beča, podliježu istim pravilima. Uvođenjem zakonske regulative Beč stvara osnovu za transparentnu konkurentnost i pravnu sigurnost za sve one ponuđače koji su se nalazili u sivoj zoni, rekao je Ketner.

Kazna za one koji ne prijave boravak svojih gostiju, iznosiće 2.100 eura.
Strategija Beča jeste da se prvo fokusira na informisanje i edukaciju u vezi sa ovom temom, a ne odmah na kažnjavanje.

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.