e-Turizam.com
Knjige. Photo by Tomas Martinez

Poziv za objavu naučnih radova u Journal of Global Hospitality and Tourism

Razvoj ugostiteljstva i industrije turizma

Polja ugostiteljstva i turizma proizvela su mnoga istraživanja u posljednjih nekoliko decenija. Takav napredak dokazuje sve veći broj istraživačkih članaka u brojnim časopisima o ugostiteljstvu i turizmu. Pored toga, tehnologija je promijenila način poslovanja ugostiteljstva i turizma. Ostali trenutni trendovi poput održivosti, ekonomije iskustva, ekonomije dijeljenja promijenili su opseg istraživanja ugostiteljstva i turizma. Da bi pružio osnovu za razumijevanje trendova i problema povezanih s glavnim oblastima ugostiteljstva i turizma, Journal of Global Hospitality and Tourism ovdje predstavlja posebno izdanje koje sadrži pregledne članke, od kojih se svaki fokusira na određeno područje i pruža važne informacije o prošli i sadašnji istraživački napori, zajedno sa uputstvima za buduća istraživanja.

Ovo izdanje pozdravlja pregledne radove o različitim aspektima ugostiteljstva i turizma. Revidirat će prethodna (do 10-15 godina) i trenutna istraživanja i razmotriti buduća istraživanja. Svaka prijava treba slijediti strukturnu metodu za pregled objavljenih članaka, kategorizaciju, kritičku analizu, identificiranje praznina u istraživanju i predlaganje liste za buduće teme istraživanja. Svrha ovog broja je mjerenje napretka u temi koja se odnosi na ugostiteljstvo i turizam. Pozivamo istraživače da daju svoj doprinos ovom posebnom izdanju. JGHT je novi časopis s otvorenim pristupom koji objavljuje M3 Centar Univerziteta Južne Floride.

 

Neke teme mogu uključivati, ali ne ograničavajući se na:

 • Napredak u zajedničkom stvaranju u ugostiteljstvu i turizmu
 • Napredak u e-brendiranju u ugostiteljstvu i turizmu
 • Napredak u e-marketingu u ugostiteljstvu i turizmu
 • Napredak na e-WOM-u u ugostiteljstvu i turizmu
 • Napredak na polju ljudskih resursa u ugostiteljstvu i turizmu
 • Napredak u istraživanju upravljanja smještajem
 • Napredak u metodologiji u ugostiteljstvu i turizmu
 • Napredak u kvaliteti u ugostiteljstvu i turizmu
 • Napredak u istraživanju menadžmenta restorana
 • Napredak na robotima u ugostiteljstvu i turizmu
 • Napredak u ponašanju pretraživača
 • Napredak u kvaliteti usluge
 • Napredak u hotelijerstvu i razvoju turističke politike i strategije
 • Napredak u poboljšanju kvaliteta usluge i zadovoljstvu kupaca
 • Napredak u kvaliteti u upravljačkim pitanjima (osnaživanje i koristi zaposlenih, troškovi kvaliteta i povrat ulaganja)
 • Napredak u pametnom turizmu
 • Napredak na turističkom i ugostiteljskom nivou
 • Napredak u iskustvima u ugostiteljstvu
 • Napredak u iskustvima s destinacijama
 • Napredak u kvaliteti usluga restorana
 • Napredak u upravljanju događajima
 • Napredak u održivosti u ugostiteljstvu i turizmu
 • Napredak u tehnologiji u ugostiteljstvu i turizmu
 • Ostale srodne teme

Proces predaje i pregleda

Svaki rad prijavljen u ovo posebno izdanje podliježe sljedećim postupcima podnošenja i pregleda:

Sažetak od 500 do 750 riječi treba dostaviti urednicima na početni pregled i odobrenje. Sažeci trebaju biti sažeti i precizni s odgovarajućim referencama. Ako vaš sažetak bude prikladan, bit ćete pozvani da predate svoj cjeloviti rad. Svaki članak mora imati oko 5000-7500 riječi.

 

Najmanje dva recenzenta će biti izabrana za postupak dvostruko slijepe recenzije.

Na osnovu preporuke recenzenata, urednici će odlučiti da li određeni podnesak treba prihvatiti takav kakav je, revidirati i ponovo poslati ili odbiti.

Zainteresirani autori svoje sažetke (500 do 750 riječi) trebaju poslati na jghtprogress@m3center.org

Da biste direktno kontaktirali urednike sa pitanjima, pošaljite e-poštu:  jght@m3center.org

 

Ključni datumi

Rok za prijavu sažetka: 15. maj 2021.

Obaveštenje o prihvatanju sažetka: 15. jun 2021.

Rok za predaju cijelih radova: 15. avgust 2021.

Revizija i konačna odluka: 15. oktobar 2021.

Očekivani datum objavljivanja posebnog izdanja: početak 2022. godine

 

Gost urednici:

prof. Cihan Cobanoglu, Univerzitet Južne Floride, SAD

Faizan Ali, Univerzitet Južne Floride, SAD

Dr. Gozde Turktarhan, Univerzitet Južne Floride, SAD

Dr. Seden Dogan, Univerzitet Ondokuz Mayis, Turska

Journal of Global Hospitality and Tourism (JGHT)
Journal of Global Hospitality and Tourism (JGHT)

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.