e-Turizam.com

8.000 stanova na platformama kao što je Airbnb u Beču

Sve više Bečlija koji izdaju svoj stan preko platformi kao što je Airbnb plaćaju i mjesnu taksu. U poređenju sa prošlom godinom ih je već 50 posto više.

U Beču trenutno postoji 8.000 stanova koji se mogu naći na platformama kao što je Airbnb.

Od 17. augusta online platforme moraju prijaviti privatne smještaje koji su kod njih registrovani. Grad na taj način želi izbjeći neplaćanje mjesne takse. U prošlosti je samo mali dio vlasnika stanova koji se iznajmljuju plaćali taksu. Kod 100 eura kirije taksa iznosi oko 2,50 eura.

Pooštrenje zakona već pokazuje učinak jer se sve više privatnih vlasnika stanova za iznajmljivanje prijavljuje. U proteklih šest mjeseci je to gradu donijelo prihod od 846.190 eura, prošle godine za isti period je bilo 618.186 eura.

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.