e-Turizam.com
e-Turizam.com

DMO

« Back to Glossary Index

DMO = organizacija za upravljanje destinacijom.

U osnovi, može se napraviti razlika između dva modela destinacija, koji određuju odgovarajuću strukturu DMO-a. Dakle, DMO je organizacija javnog prava ili organizacija privatnog prava koja zavisi od dobrovoljne saradnje pružalaca usluga destinacije.

DMO često preuzima marketing pružatelja usluga ili marketing cijele destinacije. Postoje različite vrste DMO-a:

Izvor: eventfaqUNWTO Guidelines for Institutional Strengthening of Destination Management Organizations (DMOs) (2019)

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.