e-Turizam.com
e-Turizam.com

Digitalna transformacija

« Back to Glossary Index

Digitalizacija utiče na svaku kompaniju, svakog zaposlenog i svakog kupca na različite načine. Bez obzira da li se radi o korištenju podataka, poboljšanju korisničkog iskustva ili automatizaciji procesa – kompanije moraju preispitati svoje poslovne modele i fokusirano uskladiti svoje snage kako bi prepoznale, odredile prioritete i ostvarile nove prilike i mogućnosti u kontekstu digitalizacije.

U ovom kontekstu, termin digitalna transformacija opisuje proces promjene kroz koji kompanija prolazi. Digitalizacija se ne može svesti isključivo na oblast informacionih tehnologija – nego su kompanije podvrgnute holističkim promjenama kao rezultatu digitalne transformacije. Ovo uključuje korporativnu kulturu, organizaciju i procese, prodaju i komunikaciju, proizvode i korisničke usluge. Odgovor na izazove digitalizacije moguće je pronaći samo razmatranjem i interakcijom sa svim faktorima.

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.