e-Turizam.com
e-turizam

VODIČ KROZ DŽUNGLU OZNAKA

ECOTRANS  je u martu, zajedno s tri partnera: Friends of Nature International, Arbeitskreis Tourismus &Entwicklung i Tourism Watch, objavio novo izdanje Vodiča kroz džunglu oznaka. Vodič bi trebao pomoći svim turističkim dionicima da se bolje upoznaju s oznakama u turizmu.

Više o certificiranju, standardima i oznakama na: www.destinet.eu

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.