e-Turizam.com

Nova strategija EU za avio saobraćaj

Danas je Komisija Evropske Unije donijela novu avio saobraćajnu strategiju, inicijativu kojom se želi potaknuti evropska ekonomija, jačati njen industrijski temelj te pridonijeti globalnom vodstvu EU-a.

Danas je Komisija donijela novu strategiju za avio saobraćaj za Evropu, inicijativu kojom se želi potaknuti evropska ekonomija, jačati njen industrijski temelj te pridonijeti globalnom vodstvu EU-a. To su tri glavna prioriteta predsjednika Jean–Claudea Junckera koji će se postići strategijom, osiguravajući daljnju konkurentnost evropskog avio saobraćajnog sektora i njegovu korist od brzo promjenljive i napredne globalne ekonomije. Jakim i otvorenim avio saobraćajnim sektorom neće se samo pridonijeti poslovanju, već će se i evropskim građanima omogućiti veća povezanost s ostatkom svijeta po nižim cijenama.

Maroš Šefčovič, potpredsjednik Komisije odgovoran za energetsku uniju, izjavio je: Konkurentni i učinkoviti avio saobraćaj od ključne je važnosti za rast Evrope. Novom avio saobraćajnom strategijom stvara se okvir kojim će se evropskom avio saobraćaju omogućiti da zadrži svoje globalno vodstvo. Njome se potvrđuje i vodeća predanost Europe održivom avio saobraćaju, vrlo aktualnom pitanju s obzirom na to da je svjetska pozornost usmjerena na Pariz uoči 21. konferencije stranaka Okvirne konvencije UN-a o klimatskim promjenama (COP21).

Povjerenica EU-a za promet Violeta Bulc dodala je: Evropski se avio saobraćaj suočava s brojnim izazovima, a današnjom strategijom uspostavlja se sveobuhvatan i ambiciozan akcijski plan za održavanje sektora u korak s vremenom. Njome će se održati konkurentnost evropskih poduzeća putem novih ulaganja i poslovnih prilika te će se omogućiti njihov održivi rast. Osim toga, europskim građanima bit će omogućen veći izbor, povoljnije cijene i najveće razine sigurnosti i zaštite.

Cilj je Komisije razviti sveobuhvatnu strategiju za čitav ekosustav avio saobraćaja EU-a. U tom smislu, prioriteti su:

  1. osigurati vodeću ulogu EU-a u međunarodnom avio saobraćaju uz jamstvo ravnopravnih uvjetaMora se omogućiti uključivanje avio saobraćajnog sektora u nova rastuća tržišta. To se može postići u okviru novih vanjskih sporazuma o avio saobraćaju  s ključnim zemljama i regijama u svijetu. Osim povećanja pristupa tržištu, time će se pružiti i nove poslovne prilike europskim poduzećima te osigurati pravedni i transparentni tržišni uvjeti utemeljeni na jasnom regulatornom okviru. Tim će se sporazumima osigurati i veća povezanost te povoljnije cijene za putnike. Globalnom povezanošću potiču se trgovina i turizam te se izravno pridonosi gospodarskom rastu i otvaranju novih radnih mjesta.
  2. riješiti prepreke za rast u zraku i na zemljiRješavanje problema ograničenosti kapaciteta, učinkovitosti i povezanosti glavni je izazov za rast zrakoplovstva EU-a. Iz podijeljenosti europskog zračnog prostora proizlaze troškovi od barem 5 milijardi EUR godišnje i oslobađa se do 50 milijuna tona CO2. Zbog ograničenih kapaciteta u zračnim lukama EU-a moglo bi doći do gubitka do 818 000 radnih mjesta do 2035. Stoga je sada vrijeme da EU planira buduću potražnju za zračnim prometom kako bi se izbjegla prometna zagušenja. Iz tog se razloga u strategiji stavlja naglasak na važnost dovršavanja projekta jedinstvenog europskog neba, olakšavanje uporabe najprometnijih zračnih luka te praćenje povezanosti unutar i izvan EU-a kako bi se utvrdili nedostaci.
  3. održavati visoke standarde EU-aOd ključnog je interesa za europske građane i poduzeća održavati visoke standarde EU-a u području sigurnosti,zaštiteokolišasocijalnih pitanja i prava putnika. Strategijom se predlažu važne mjere u tom pogledu, uz ažuriranje sigurnosnih pravila EU-a u svrhu održavanja visokih sigurnosnih standarda s obzirom na rastući zračni promet. Nadalje, učinkovitim i djelotvornim regulatornim okvirom osigurat će se veća fleksibilnost za napredak i održavanje globalne konkurentnosti industrije. Komisija će nastojati pronaći načine smanjivanja tereta sigurnosnih provjera i troškova korištenjem novom tehnologijom te pristupom koji se temelji na procjeni rizika. Više će poticati socijalni dijalog i poboljšavati uvjete zapošljavanja u avio saobraćaju te nastojati provesti čvrstu mjeru na globalnoj razini za postizanje neutralnog rasta emisija ugljika od 2020.
  4. napredovati u području inovacija, digitalnih tehnologija i ulaganjaInovacijama i digitalizacijom pokrenut će se razvoj zrakoplovstva kao pokretača rasta. Europa mora posebno iskoristiti potencijal bespilotnih letjelica. Stoga se strategijom predlaže zakonski okvir za osiguravanje zaštite i pravne sigurnosti u području industrije te se rješavaju pitanja povezana sa zaštitom privatnosti i podataka, sigurnošću i okolišem. Nadalje, odgovarajućim ulaganjima u tehnologiju i inovacije osigurat će se vodeća uloga Europe u međunarodnom avio saobraćaju. Evropska unija planira ulagati 430 milijuna EUR[1]godišnje do 2020. u projekt istraživanja o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog evropskog neba (projekt SESAR). Pravodobnim uvođenjem rješenja SESAR-a može se otvoriti više od 300 000 novih radnih mjesta. Primjena i optimizacija informacijskih i komunikacijskih tehnologija vrlo su važni i za razvoj kapaciteta aerodroma, učinkovitost i kvalitetu usluge.

Za više informacija o avio saobraćajnoj strategiji:

Web-mjesto avio saobracajne strategije: videozapisi, citati, infografike, pitanja i odgovori, činjenice i podaci

Pitanja i odgovori

Obavijest o međunarodnom zrakoplovstvu

Kontekst

Avio saobraćajna strategija jedna je od inicijativa navedenih u programu rada Komisije za 2015. Sastoji se od komunikacije, prijedloga revizije sigurnosnih pravila u zrakoplovstvu EU-a (Uredba 216/2008) te zahtjeva pregovore o sveobuhvatnim sporazumima o avio saobraćaju na razini EU-a s brojnim ključnim trećim zemljama.

Avio saobraćaj je čvrst pokretač ekonomskog rasta, novih radnih mjesta i mobilnosti u Evropskoj uniji te ima ključnu ulogu u ekonomiji EU-a. U tom sektoru u EU-u zaposleno je gotovo 2 milijuna osoba, a njegova vrijednost u evropskoj privredi iznosi 110 milijardi EUR. U zadnjih 20 godina liberalizacijom unutarnjeg tržišta avio usluga u EU-u te znatnim porastom potražnje za zračnim prometom unutar EU-a i diljem svijeta došlo je do bitnog razvoja evropskog avio sektora. Predviđa se da će avio saobraćaj u Evropi doseći 14,4 milijuna letova u 2035., što je 50 % više u odnosu na 2012.

 

[1]Predviđeni prosječni godišnji doprinos u razdoblju od 2014. do 2020.  Izvor: europa.eu

 

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.