e-Turizam.com
Porast broja turista u Bosni i Hercegovini

BiH: U oktobru zabilježeno 43 438 dolazaka turista u FBiH

Prema podacima federalnog Zavoda za statistiku, u oktobru 2011. godine Federaciju BiH (FBiH) posjetilo je 43 438 turista, što je za 6,9 odsto više u odnosu na isti mjesec prošle godine. Ukupan broj noćenja turista u oktobru je 81 201 i veći je za 4,4 odsto u odnosu na oktobar 2010. godine…

…dok je učešće domaćih turista u ukupnom ostvarenom broju noćenja 31,6 odsto, a stranih turista 68,4 odsto.

Najviše noćenja među stranim turistima u oktobru ostvarili su turisti iz Hrvatske: 18,6 odsto, Slovenije: 13,2 odsto, Italije 8,8 odsto, Turske 7,2 odsto, dok su ostale vanevropske zemlje imale učešće u broju noćenja 5,5 odsto.

Što se tiče dužine boravka stranih turista u FBiH, na prvom mjestu je Saudijska Arabija sa prosječnim zadržavanjem od 6,1 dana, slijedi Irska sa 3,7 dana, Egipat sa 3,4 dana, te Francuska i Rusija sa po 3,2 dana.

U saopštenju Federalnog zavoda za statistiku se navodi da je broj izdatih kreveta u oktobru u FBiH iznosio 16 906 i da je veći za 4,3 odsto u odnosu na isti mjesec 2010. godine.

Bruto iskorištenost kapaciteta na području FBiH u oktobru je iznosila je 15,5 odsto.

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.