e-Turizam.com

Projekt Via Dinarica za ekonomski i turistički razvoj BiH

Na konferenciji projekta „Via Dinarica – platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast“ u srijedu su u Sarajevu predstavljeni rezultati i neophodni koraci radi razvoja turizma i zaštite prirode u Bosni i Hercegovini.

 

Ovaj projekt je inicijativa Agencije za međunarodni razvoj Sjedinjenih Američkih Država (USAID) u BiH i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, koji se fokusira na dio “Via Dinarice” u BiH i koji se provodi u saradnji s lokalnim partnerima.

 

“Via Dinarica” promoviše i razvija lokalne zajednice i mala preduzeća u oblasti ugostiteljstva, usluga i turizma. To se postiže uspostavljenem triju glavnih staza – bijele, zelene i plave – kao turističkog proizvoda lokalnih zajednica koje tu žive i njime upravljaju, a koji osigurava održive prihode širokom spektru aktera.

 

“Cilj ovog sastanka je da razumijemo kako možemo postići sve naše ciljeve, ekonomske i turističke i da zaštitimo prirodu, da podijelimo naše ideje, brige, da razumijemo probleme kako bismo mogli da direktno razgovaramo s vladom, ali također da pričamo i između sebe kako da riješimo te probleme. Ovaj program jedino može da uspije kao mreža i ako održimo ovo partnerstvo. Ovaj sastanak služi da osigura da postanete zajednica ‘Via Dinarica’, jer priroda ne poznaje granice”, izjavila je Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica UN-a i rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH.

 

Očekivani rezultat konferencije je uspostavljanje saradnje i mreže kontakata koja uključuje planinarska i srodna društva, gorske službe spašavanja, pružaoce smještaja, davaoce usluga, tour operatore, lokalne vlasti i vladine institucije prvenstveno u Bosni i Hercegovini, ali i u zemljama regije.

 

Direktor misije USAID-a u BiH Peter Duffy objasnio je da je USAID investirao u ekonomske mogućnosti Bosne i Hercegovine, ali ne samo u ekonomske mogućnosti nego i u turizam.

“Smatramo da turizam zaista ima jedan veliki potencijal za razvoj. Ovdje vidite dosta mladih poduzetnika i smatram da širom Bosne i Hercegovine postoji mnogo drugih koji bi mogli imati koristi od ovog projekta i koji bi mogli da učestvuju u ovome. U sklopu projekta je potrebno da zaštitimo okolinu i sve ostale prirodne resurse. USAID je ovdje da podrži predstavnike UNDP-a i predstavnike vlasti civilnog društva i da učinimo sve da bi se okoliš zaštitio za buduće generacije”, dodao je Duffy.

 

Na konferenciji je učestvovalo više od 150 ljudi iz BiH kao i iz zemalja iz regije koje učestvuju u ovom projektu.

Neki od rezultata projekta „Via Dinarica: platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast“ su: 647 kilometara ‘Via Dinarica’ staza procijenjeno je i obilježeno GPS koordinatama; 398 kilometara staza markirano je planinarskim oznakama; objavljena su tri javna poziva za poboljšanje infrastrukture i smještajnih kapaciteta pri čemu je direktnu pomoć u vidu granta dobilo 26 korisnika; kroz turističke radionice ojačani su kapaciteti više od 50 nevladinih organizacija i pružatelja turističkih usluga, koji su locirani duž staza ‘Via Dinarice’; organizovana su dva putovanja za novinare iz Finske, Njemačke i SAD-a, te Bijela staza ‘Via Dinarica’ je 2014. godine proglašena za najbolju u kategoriji „ novih staza“ u izboru magazina Outside.

 

Za postizanje ovih rezultata u projekt ‘Via Dinarica’ do sada je uloženo više od 400 hiljada USD, saopćeno je iz Odjela komunikacija UNDP-a.

Izvor: FENA

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.