e-Turizam.com
Nacionalni park Sutjeska

Nacionalni park Sutjeska i lokalno stanovništvo pokretači razvoja održivog turizma

Ključni predstavnici lokalne zajednice na Tjentištu i predstavnici Nacionalnog parka Sutjeska održali su drugi sastanak Saradničkog vijeća, u okviru projekta Svjetskog fonda za zaštitu prirode (WWF) “Zaštićena područja za prirodu i ljude“ u organizaciji WWF Adria i parka.

Fokus sastanka bio je usaglašavanje stalnih članova koji trebaju predstavljati različite sektore i koji će biti aktivno uključeni u buduće aktivnosti u cilju zajedničkog rada na razvoju održivog turizma u NP „Sutjeska“.

U istom periodu rendžeri NP „Sutjeska“ imali su priliku upoznati se sa najnovijim istraživanjima o bogatstvu biodiverziteta Sutjeske.

Stručnjak za floru i vegetaciju iz Arbor Magna Đorđije Milanović održao je radionicu tokom koje su predstavljene informacije prikupljene kroz istraživanje flore, faune i fungije glavnih dotoka u NP „Sutjeska“, kao i živi svijet planinskih jezera, njihovo stanje i perspektive, saopćeno je iz WWF-a.

Nacionalni park Sutjeska
Nacionalni park Sutjeska

Krajem juna 2016. ekspedicija sastavljena od vodiča Kanjoning Asocijacije Slovenije, te predstavnika lokalnog spasilačkog kluba, stručnjaka za floru i vegetaciju i predstavnika WWF-a, ispitivala je mogućnosti za pretvaranje kanjona Hrčavke u održivi turistički proizvod – kanjoning Hrčavkom.

Prema opservaciji stručnjaka za kanjoning Same Leštana Kanjon Hrčavke omogućava posjetiocu da se spušta u stjenovito područje rijeke, skače preko vodopada i u njih, te da šeće kroz prekrasne šume NP „Sutjeska“.

Ta vrsta aktivnosti možda zvuči kao veliki izazov, međutim ako se dijelovi kanjona predviđeni za kanjonig pomno odaberu i adekvatno prilagode za turizam, ovaj kanjon lako može postati “tourist-friendly” iskustvo.

Kao naredni korak nakon istraživanja mogućnosti za razvoj kanjoninga planirana je obuka za kanjoning vodiče. Stoga paralelno sa nizom sastanaka i uvezivanja lokalnog stanovništva, te upoznavanja sa značajem biodiverziteta NP „Sutjeska“, aktivniji članovi društva i rendžeri NP „Sutjeska“ u periodu od 5. do 18. oktobra 2016. imaju priliku pohađati obuku za vodiče kanjoninga na rijeci Hrčavci, koju drže vodiči Slovenačkog saveza kanjoninga.

Kroz daljnju saradnju NP „Sutjeske“, WWF-a, Lokalnog spasilačkog kluba, Slovenačkog saveza kanjoninga, lokalne zajednice i kasnije turističkih agencija, biće provedeni daljnji koraci za razvoj održivog turističkog proizvoda Kanjoning Hrčavkom.

Ukoliko aktivnosti budu izvedene prema planu, već u julu 2017. prvi posjetitelji nacionalnog parka će imati priliku iskusiti avanturu Kanjoninga Hrčavkom.

Menadžer projekta „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ Leon Kebe navodi da se tim projektom želi postići da održiva uporaba prirodnih resursa u regiji Dinarskog luka bude temelj socio-ekonomskom razvoju.

U BiH aktivnosti projekta su fokusirane na zaštićena područja NP Sutjeksa i NP Una.

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.