e-Turizam.com
e-Turizam.com

Turistički intenzitet destinacije

« Back to Glossary Index

Turistički intenzitet destinacije je količnik noćenja i broja stanovnika u destinaciji. U nekim slučajevima umjesto broja noćenja koristi se broj kreveta. Intenzitet turizma = noćenja / broj stanovnika (destinacije). Međutim, intenzitet turizma se koristi i kao pokazatelj socijalnog i psihičkog stresa povezanog s turizmom, sa vrijednostima preko 200 kao znak turističke monokulture sa poznatim nuspojavama kao što su gužve u prometu, previsoke cijene, sukobi između turističkih profesionalaca i ostatka stanovništva itd. “Slabost” indikatora intenziteta turizma je što se ne uzimaju u obzir dnevni turisti, koji u pojedinim sredinama čine deset puta više noćenja. Stoga se s ovom cifrom treba postupati s oprezom.

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.