e-Turizam.com
e-Turizam.com

Turistička potrošnja

« Back to Glossary Index

Koncept turističke potrošnje koji se koristi u Satelitskom računu turizma nadilazi koncept turističkih rashoda. Osim iznosa koji se plaća za nabavku potrošnih dobara i usluga, kao i dragocjenosti za vlastitu upotrebu ili darivanje, za i za vrijeme turističkih putovanja, koji odgovara novčanim transakcijama (fokus turističke potrošnje), uključuje i usluge povezane sa smještajem za godišnji odmor na vlastiti račun, turistički socijalni transferi u naturi i druga imputirana potrošnja. Ove transakcije treba procijeniti korištenjem izvora koji se razlikuju od informacija prikupljenih direktno od turista, kao što su izvještaji o razmjeni stanova, procjene zakupnina povezanih s kućama za odmor.

Izvor: UNWTO (TSA:RMF 2008, 2.25 )

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.