e-Turizam.com
e-Turizam.com

Rezonantni turizam

« Back to Glossary Index

Rezonantni turizam:

Sve više ljudi ne želi da ih se doživljava kao turiste, već kao putnike. Turisti su isključeni iz autentične svakodnevice na lokaciji i zatvoreni u hermetički zatvoreni svijet turističke industrije. Putnici, s druge strane, otkrivaju drugi, živahan, stvarni život u inostranstvu i ulaze u rezonanciju s njim. Ova čežnja za autentičnim susretima je ključni pokretač za današnje putnike i mijenja industriju turzma.

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.