e-Turizam.com
e-Turizam.com

RevPAR

« Back to Glossary Index

RevPAR je skraćenica za prihod po dostupnoj sobi i jedna je od najčešćih i najvažnijih metrika u hotelskoj industriji. 

​​RevPAR omogućava da se lakše vizualiziraju prihodi ostvareni od strane određenih tržišnih segmenata. Na kraju, ova metrika daje uvid u broj soba koje se iznajmljuju u hotelu i koliki se prihod ostvaruje od tih rezervacija. Može se koristiti za procjenu određene komponente ukupne strategije upravljanja prihodima.

Hotelski menadžeri bi trebali iskoristiti RevPAR da bi razumjeli kako najbolje povećati prihod generiran po sobi. Kada se RevPAR objekta poveća, to znači da se povećava ili prosječna cijena sobe ili prosječna popunjenost – ili oboje.

Izračun RevPAR-a

Izračunavanje RevPAR-a je prilično jednostavno. Jednostavno pomnožite svoju prosječnu dnevnu stopu (ADR) sa stopom popunjenosti. Na primjer, ako je hotel 70% zauzet sa ADR-om od 100 €, vaš RevPAR će biti 70 €.

 

Druga metoda izračuna je da se ukupan broj soba dostupnih u vašem hotelu podijeli s ukupnim prihodom od noćenja. U hotelu sa 300 soba, popunjenost od 70% odgovara popunjenosti od 210 soba. Pomnožite to sa 100 i dobit ćete 21.000 € ukupne prodaje. Podijelite 21.000 € sa ukupnim brojem raspoloživih soba (300) i dobit ćete svoj RevPAR od 70 €.

 

Da biste izračunali godišnji RevPAR vašeg objekta, jednostavno pomnožite dostupne sobe sa 365 dana u godini. Dakle, za gore pomenuti hotel sa 300 soba, godišnje je na raspolaganju 109.500 noćenja. To je puni kapacitet prenoćenja od kojih možete zaraditi i koji se mogu optimizirati! 

Imajte na umu da za prvi primjer također morate izračunati svoj ADR. Kako to učiniti možete saznati dalje u ovom članku.

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.