e-Turizam.com
e-Turizam.com

Marketing 4.0

« Back to Glossary Index

Marketing 4.0 opisuje fazu marketinga od 2010. godine koja se fokusira na digitalizaciju i fokusiranje na korisnike. Internet i društveni mediji postaju centralni i postavljaju nove zahtjeve. Marketing se razvija od prodajne orijentacije prema ljudima i orijentacije na dijalog.

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.