e-Turizam.com
e-Turizam.com

De-Touristification

« Back to Glossary Index

De-Touristification znači da pojedinac želi da bude percipiran kao putnik, a ne kao turista. Kao turist isključeni ste iz autentične svakodnevice na licu mjesta i zatvoreni u hermetički zatvoreni svijet turističke industrije. Kao putnik, s druge strane, otkrivate drugi, živahan, stvarni život u stranoj zemlji. Ova čežnja za autentičnim susretima je ključni pokretač za današnje putnike.

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.