e-Turizam.com
e-Turizam.com

Augmented Reality

« Back to Glossary Index

Augmented Reality
Tehnologija proširene stvarnosti (AR) opisuje kompjuterski potpomognutu vezu između stvarnog i virtuelnog svijeta: “mješovitu stvarnost” koja postavlja digitalni sloj na vrh fizičke stvarnosti. Stvarno okruženje je prekriveno grafičkim, zvučnim ili tekstualnim informacijama u realnom vremenu koristeći digitalne aplikacije, na primjer navigacijski sistem koji se prikazuje u vidnom polju putem pametnih naočala.

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.