e-Turizam.com
Legislativa turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine

Legislativa turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine

Zakonski okvir u Federaciji Bosne i Hercegovine

Ova grupa informacija sadrži linkove na Zakone, Pravilnike i slične dokumente. Svi dokument su u pdf formatu i dostupni su klikom na željeni dokument.

Zakon o turističkoj djelatnosti – bosanski jezik, Sl.novine br.32-09.doc

Zakon o turističkoj djelatnosti- hrvatski jezik.Sl.novine br.32-09.doc

– Pravilnik o strucnom ispitu za Voditelja poslovnice (Sl_novine FBiH, br_ 30-10)(3).doc

– Pravilnik o strucnom ispitu za voditelja poslovnice- bosanski jezik, Sl_novine FBiH, br_ 30-10(1).doc

– Pravilnik o strucnom ispitu za voditelja poslovnice- ćirilica, Sl_novine FBiH, br_30-10.doc

 Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (Sl_novine FBiH, br_30-10).doc

 Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija -bosanski jezik (Sl_novine FBiH, br_30-10).doc

 Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija- ćirilica (Sl_novine FBiH, br_30-10).doc

 Pravilnik o upisniku putničkih agencija, (Sl_novine FBiH, br_30-10).doc

 Pravilnik o upisniku putničkih agencija,bosanski jezik (Sl_novine FBiH, br_30-10).doc

 Pravilnik o upisniku putničkih agencija,ćirilica (Sl_novine FBiH, br_30-10).doc

 Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče, (Sl_novine FBiH, br_ 30-10).doc

– Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče,bosanski jezik (Sl_novine FBiH, br_ 30-10).doc

 Pravilnik o stručnom ispitu za turističke vodiče,ćirilica (Sl_novine FBiH, br_ 30-10).doc

 Pravilnik o iskaznici za turističke vodiče (Sl_novine FBiH, br_30-10).doc

Pravilnik o iskaznici za turističke vodiče, bosanski jezik (Sl_novine FBiH, br_30-10).doc

 Pravilnik o iskaznici za turističke vodiče , ćirilica (Sl_novine FBiH, br_30-10).doc

 Pravilnik o upisniku turističkih vodiča (Sl_novine FBiH, br_ 30-10).doc

 Pravilnik o upisniku turističkih vodiča, bosanski jezik (Sl_novine FBiH, br_ 30-10).doc

 Pravilnik o upisniku turističkih vodiča, ćirilica (Sl_novine FBiH, br_ 30-10).doc

 Pravilnik o obliku,sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (Sl_novine FBiH, br_ 30-10).doc

 Pravilnik o obliku,sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi, bosanski jezik (Sl_novine FBiH, br_ 30-10).doc

 Pravilnik o obliku,sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi, ćirilica (Sl_novine FBiH, br_ 30-10).doc


Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti – bosanski jezik, Sl.novine br.32-09.doc

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti – hrvatski jezik, Sl.novine br.32-09.doc

 Pravilnik o razvrstavanju,minimalnim uvijetima i kategorizaciji objekata iz skupine Hoteli-bos_jezik, (Sl_novine FBiH, br_32-10).doc

 Pravilnik o razvrstavanju,minimalnim uvijetima i kategorizaciji objekata iz skupine Hoteli-ćirilica (Sl_novine FBiH, br_32-10).doc

 Pravilnik o razvrstavanju,minimalnim uvijetima i kategorizaciji objekata iz skupine Hoteli-hrv_jezik, (Sl_novine FBiH, br_32-10).doc

Prilozi:

 Prilog A-Uvjeti za Hotel Baština.xls

 Prilog I-Uvjeti za Hotele PO.xls

 Prilog II -Uvjeti za kategorizaciju Hotela NO.xls

 Prilog III-Uvjetii za kategorizaciju Aparthotela-PO.xls

 Prilog IV -Uvjeti za kategorizaciju Apathotela NO.xls

 Prilog V-Uvjeti za kategorizaciju Turistickog naselja PO.xls

 Prilog VI-Uvjeti za kategorizaciju Turistickog naselja -NO.xls

 Prilog VII-Uvjeti za kategorizaciju Turističkih Apartmana PO.xls

 Prilog VIII-Uvjeti za kategorizaciju Turistickog apartmana NO.xls

 PrilogIX Uvjeti za kategorizaciju Pansiona PO.xls

 Prilog X-Uvjeti za kategorizaciju Pansiona NO.xls

 Prilog XI-graficka rjesenja i tehnicki uvjeti Stand_ploca.doc

 Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske uskuge u domaćinstvu- ćirilica (Sl_novine FBiH, br_35-10).doc

 Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske uskuge u domaćinstvu- hrv_jezik, (Sl_novine FBiH, br_35-10).doc

 Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske uskuge u domaćinstvu-bos_jezik, (Sl_novine FBiH, br_35-10).doc

Prilozi:

 Prilog I-Uvjeti za kateg_ Sobe u domacinstvu PO.xls

 Prilog II-Uvjeti za kateg_ Sobe u domacinstvu-NO.xls

 Prilog III-Uvjeti za kategorizaciju Apartmana u dom-PO.xls

 Prilog IV-Uvjeti za kategorizaciju Apartmana u dom- NO.xls

 Prilog V-Uvjeti za kateg_ Studio Apartmana u dom-PO.xls

 Prilog VI-uvjeti za kategorizaciju Studio Apartmana u dom -NO.xls

 Prilog VII-Uvjeti za kategorizaciju Kuca za odmor u dom-PO.xls

 Prilog VIII-Uvjeti za kategorizaciju-Kuce za odmor u dom_-NO.xls

 Prilog IX-Uvjeti za kategorizaciju Kampa u domacinstvu.xls

 PRILOG X-Graficka rjesenja standardizirana ploca.doc

 Pravilnik o pružanju ugostiteljskih uskuga u seljackom domacinstvu-bos_jezik (Sl_novine FBiH, br_ 35-10).doc

 Pravilnik o pružanju ugostiteljskih uskuga u seljackom domacinstvu-ćirilica (Sl_novine FBiH, br_ 35-10).doc

 Pravilnik o pružanju ugostiteljskih uskuga u seljackom domacinstvu-hrv_jezik (Sl_novine FBiH, br_ 35-10).doc

Prilozi:

 Prilog I Vinotocje kusaonica.xls

 Prilog II Sobe u selj_dom_.xls

 Prilog IIIApartmani u selj_dom_.xls

 PrilogIV- Kamp u salj_dom.xls

 Pravilnik o pruzanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima-bos_jezik (Sl_novine FBiH, br_40-10).doc

 Pravilnik o pruzanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima-ćirilica (Sl_novine FBiH, br_40-10).doc

 Pravilnik o pruzanju ugostiteljskih usluga u pokretnim objektima-hrv_jezik (Sl_novine FBiH, br_40-10).doc

 Pravilnik o obliku,sadrzaju i nacinu vodenja knjige zalbi-bos_jezik (Sl_novine FBiH, br_40-10).doc

 Pravilnik o obliku,sadrzaju i nacinu vodenja knjige zalbi-ćirilica(Sl_novine FBiH, br_40-10).doc

 Pravilnik o obliku,sadrzaju i nacinu vodenja knjige zalbi-hrv_jezik (Sl_novine FBiH, br_40-10).doc

 Pravilnik o obliku, sadrzaju i nacinu vodenja knjige gostiju i popisa gostiju- bos_jezik (Sl_novine FBiH, br_40-10).doc

 Pravilnik o obliku, sadrzaju i nacinu vodenja knjige gostiju i popisa gostiju-ćirilica (Sl_novine FBiH, br_40-10).doc

 Pravilnik o obliku, sadrzaju i nacinu vodenja knjige gostiju i popisa gostiju-hrv_jezik (Sl_novine FBiH, br_40-10).doc

 Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisu o pružanju ugostiteljskih usluga u domacinstvu i seljačkom domaćinstvu- ćirilica (Sl_novine FBiH, br_40-10).doc

 Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisu o pružanju ugostiteljskih usluga u domacinstvu i seljačkom domaćinstvu-bos_jezik (Sl_novine FBiH, br_40-10).doc

 Pravilnik o upisnicima ugostiteljskih objekata i o upisu o pružanju ugostiteljskih usluga u domacinstvu i seljačkom domaćinstvu-hrv_jezik (Sl_novine FBiH, br_40-10).doc

 Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objakata iz skupine Restorani, Barovi, Catering objekti i objekti jednostavnih usluga- bos_jezik.doc

 Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objakata iz skupine Restorani, Barovi, Catering objekti i objekti jednostavnih usluga- ćirilica.doc

 Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objakata iz skupine Restorani, Barovi, Catering objekti i objekti jednostavnih usluga- hrv_jezik.doc

 Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji dr_ vrsta UO za smješ_iz skupine-Kampovi i dr_ vrste objek_za smjestaj-bos_jezik,Sl_nov_FBiH,br_68-10.doc

 Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji dr_ vrsta UO za smješ_iz skupine-Kampovi i dr_ vrste objek_za smjestaj-čirilica,Sl_nov_FBiH,br_68-10.doc

Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji dr_ vrsta UO za smješ_iz skupine-Kampovi i dr_ vrste objek_za smjestaj-hrv_jezik,Sl_nov_FBiH,br_68-10.doc

Prilozi:

 Prilog-I Uvjeti za kategorizaciju Sobe za iznajmljivanje-PO.XLS

 Prilog II-Uvjeti za kategorizaciju sobe za iznajmljivanje-NO.xls

 Prilog III-Uvjeti za kategorizaciju Apartmana-PO.xls

 Prilog IV-Uvjeti za kategorizaciju Apartmana -NO.xls

 Prilog V-Uvjeti za kategorizaciju Studio Apartmana -PO.xls

 Prilog VI-Uvjeti za kategorizaciju studio Apartmana NO.xls

 Prilog VII-Uvjeti za kategorizaciju kuće za odmor PO.xls

 Prilog VIII-Uvjeti za kategorizaciju Kuce za odmor-NO.xls

 Prilog IX-Minimalni uvjeti za vrste prenocište,SD Hostel___.XLS

 Prilog X-Minimalni uvjeti za vrstu Objekt za Robinzonski smjestaj.XLS

 PRILOG XI-Graficka rjesenja standardiziranih ploca.doc

 Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kateg_kampova iz skupine-Kampovi i dr_ vrste UO za smještaj-hrv_jez_(Sl_novineFBiH, br_70-10).doc

 Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kateg_kampova iz skupine-Kampovi i dr_ vrste UO zua smještaj-bos_jez_(Sl_novineFBiH, br_70-10).doc

 Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kateg_kampova iz skupine-Kampovi i dr_ vrste UO zua smještaj-ćirilica(Sl_novineFBiH, br_70-10).doc

Prilozi:

 Prilog I-Uvjeti za kategoriza vrste kampa i kamp naselje.XLS

 Prilog II_A-Minimalni uvjeti za vrstu Kamp odmoriste.XLS

 Prilog II-Minimalni uvjeti za vrstu kampiraliste.XLS

 Prilog III–Graficka rjesenja za pojedine vrste kampa.doc

 

Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca za uplatu članarine turističkim zajednicama

Pravilnik o proglašenju i razvrstavanju turističkim mjesta u razrede

Uredba o članarinama u turističkim zajednicama.doc

Uredba o boravišnoj pristojbi.doc

Odluka o periodu turističke predsezone, glavne sezone i podsezone u turističkim mjestima
Zakoni, pravilnici i slični dokumenti razvrstani po godinama:

1. 1996. prvi dio.zip, 1996.,drugi dio zip, Službene novine 1996., prvi dio.doc, Službene novine 1996.,drugi dio.doc, Službene novine 1996.,treći dio.doc, Službene novine 1996.,četvrti dio.doc,Službene novine 1996.,peti dio.doc, Službene novine 1996.,šesti dio.doc

2.1998..zip

3.2000.zip

4.2001..zip

5.2002.zip

6.2003.zip

 

Izvor: Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.