e-Turizam.com
e-Turizam.com

Web Service Technology – tehnologija web usluga

« Back to Glossary Index

Web Service Technology – Tehnologija Web usluga – Trenutni Web je uglavnom zbirka informacija, ali još uvijek ne pruža podršku u obradi ovih informacija, odnosno u korištenju računara kao računarskog uređaja. Web usluge povezuju računare i uređaje međusobno koristeći internet za razmjenu podataka i kombinovanje podataka na nove načine. Ključ za Web usluge je komponovanje on-the-fly softvera, kroz upotrebu labavo povezanih softverskih komponenti koje se mogu ponovo koristiti. Ovo ima fundamentalne implikacije kako u tehničkom tako i u poslovnom smislu. Softver se može isporučiti i platiti kao fluidni tokovi usluga za razliku od upakovanih proizvoda.

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.