e-Turizam.com
e-Turizam.com

Semantic Web Technology – tehnologija semantičkog weba

« Back to Glossary Index

Semantic Web Technology- Tehnologija semantičkog weba – Tim Berners-Lee, direktor konzorcijuma World Wide Web, nazvao je budućnost sadašnjeg WWW-a „semantičkim vebom“ – proširenom mrežom mašinski čitljivih informacija i automatizovanih usluga koje se protežu daleko izvan trenutnih mogućnosti. Eksplicitno predstavljanje semantike u osnovi podataka, programa, stranica i drugih Web resursa, omogućit će Web zasnovan na znanju koji pruža kvalitativno novi nivo usluge.

Automatizirane usluge će poboljšati svoj kapacitet da pomognu ljudima u postizanju njihovih ciljeva tako što će “razumjeti” više sadržaja na webu, i na taj način omogućiti preciznije filtriranje, kategorizaciju i pretragu izvora informacija. Ovaj proces će na kraju dovesti do sistema sa izuzetno dobrim znanjem koji sadrži različite specijalizovane usluge zaključivanja. Ove usluge će nas podržati u gotovo svim aspektima našeg svakodnevnog života – čineći pristup informacijama sveobuhvatnijim i neophodnim, kao što je pristup električnoj energiji danas.

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.