e-Turizam.com
e-Turizam.com

Open Data (otvoreni podaci)

« Back to Glossary Index

Podaci su otvoreni kada ne postoje pravni, tehnički ili drugi kontrolni mehanizmi koji ograničavaju pristup, dalju obradu i dalje širenje ovih podataka. Pristup, dalja obrada i dalja distribucija trebali bi biti mogući za svakoga i za bilo koju svrhu, uključujući komercijalnu, bez ograničenja i diskriminacije i bez plaćanja naknada (Daniel Dietrich).

Redakcija

e-Turizam.com je regionalni turistički web portal s najnovijim informacijama i znanjima iz područja turizma.