Amadeus: “Nova normalnost” u industriji turizma
Permalink

Amadeus: “Nova normalnost” u industriji turizma

Industrija turizma je trenutno u zastoju.  Pandemija koronavirusa imala je dramatičan utjecaj na sektor turizma…

Continue Reading →

Riznica blaga Bosne i Hercegovine je otuđena u posljednjih 500 godina
Permalink

Riznica blaga Bosne i Hercegovine je otuđena u posljednjih 500 godina

Piše: Dr. Enver Imamović KULTURNO-HISTORIJSKO I UMJETNIČKO BLAGO BOSNE I HERCEGOVINE OTUĐENO U POSLJEDNJIH 500…

Continue Reading →

Globalni turistički trendovi
Permalink

Globalni turistički trendovi

Prema rezultatima godišnjeg istraživanja Mastercard Global Destinations Cities Index koje donosi popis 132 najposjećenija grada…

Continue Reading →

EVROPSKI SISTEM POKAZATELJA ZA TURIZAM (EUROPEAN TOURISM INDICATORS SYSTEM, ETIS)
Permalink

EVROPSKI SISTEM POKAZATELJA ZA TURIZAM (EUROPEAN TOURISM INDICATORS SYSTEM, ETIS)

U skladu s turističkom strategijom Evropske unije, prema kojoj Evropa mora zadržati položaj vodećeg svjetskog…

Continue Reading →

ENERGETSKA RJEŠENJA ZA HOTELE
Permalink

ENERGETSKA RJEŠENJA ZA HOTELE

Suočeni s porastom emisije štetnih plinova i nedostatkom financijskih sredstava za  prilagodbu, privatni sektor zahtijeva…

Continue Reading →

MREŽA EVROPSKIH REGIJA ZA KONKURENTNI I ODRŽIVI TURIZAM (NECSTOUR)
Permalink

MREŽA EVROPSKIH REGIJA ZA KONKURENTNI I ODRŽIVI TURIZAM (NECSTOUR)

Mreža evropskih regija za konkurentni i održivi turizam (NECSTouR) je udruženje evropskih regija koje brinu…

Continue Reading →

STRATEGIJA EVROPSKE UNIJE ZA JADRANSKO – JONSKU REGIJU (EUSAIR)
Permalink

STRATEGIJA EVROPSKE UNIJE ZA JADRANSKO – JONSKU REGIJU (EUSAIR)

Jadransko – jonska regija nalazi se na važnom evropskom raskrižju s bogatim kulturnim i prirodnim…

Continue Reading →

VODIČ KROZ DŽUNGLU OZNAKA
Permalink

VODIČ KROZ DŽUNGLU OZNAKA

ECOTRANS  je u martu, zajedno s tri partnera: Friends of Nature International, Arbeitskreis Tourismus &Entwicklung…

Continue Reading →

Nova strategija EU za avio saobraćaj
Permalink

Nova strategija EU za avio saobraćaj

Danas je Komisija Evropske Unije donijela novu avio saobraćajnu strategiju, inicijativu kojom se želi potaknuti…

Continue Reading →

Riječnik termina i skraćenica u  industriji turizma
Permalink

Riječnik termina i skraćenica u industriji turizma

Termin Definicija a la kart poslovanje (engl. A la carte business, njem. A la carte-Tatigkeit),…

Continue Reading →