STRATEGIJA EVROPSKE UNIJE ZA JADRANSKO – JONSKU REGIJU (EUSAIR)
Permalink

STRATEGIJA EVROPSKE UNIJE ZA JADRANSKO – JONSKU REGIJU (EUSAIR)

Jadransko – jonska regija nalazi se na važnom evropskom raskrižju s bogatim kulturnim i prirodnim…

Continue Reading →

Riječnik termina i skraćenica
Permalink

Riječnik termina i skraćenica

Termin Definicija a la kart poslovanje (engl. A la carte business, njem. A la carte-Tatigkeit),…

Continue Reading →